Samverkan

EN MÅNGKULTURELL UTSTÄLLNING
Tillsammans kan vi skapa denna utställning med stöd från människor och institutioner. Människor som har längtan i hjärtat efter mer förståelse för sig själva, mänskligheten, vår historia och vad vi kan göra för framtiden.
 

Vi samverkan och har kontakter med:

  •  AGEAC Internationella avdelning och andra Geofilosofiska föreningar i  Spanien, Frankrike och Indien då det gäller innehåll och teknik.
  • Folkuniversitetet stöder en studiecirkel kring planeringen av utställningen.
  • Mari-Louise Olsson, f.d. museichef, med lång erfarenhet av utställningsplanering och form. Hon grundlade verksamheten på numera Mölndals Stads museum och ledde renoveringen av Gunnebo Slott & Trädgårdar.
  • Stiftelsen Hilma af Klints Verk, som lånar ut reproduktioner av verk som utgör exempel i olika delar i utställningen. Hennes symbolspråk är synonyma med vår utställnings symboler och innehåll, och intressant att betrakta ur ett geofilosofiskt perspektiv, i mötet med såväl äldre som moderna konstuttryck. Hennes verk är högaktuella idag, och visas på muséer runtom i världen.
 
  • Olika muséer och institutioner för lån av föremål samt inköp av  bilder som referenser i konsten.
  • Göteborg & Co och Kulturförvaltningen inför Jubiléet 2021, som vi kontaktat.
  • Musik, poesi- och dansarrangemang som visar fram det mångkulturella Sverige och olika kulturers ursprungliga kulturella arv.
  • Arbetsförmedlingen som arbetar med integration i samhället och på arbetsmarknaden, för människor från olika kulturer.
  • Crowdfundings som ska följa arbetet.