Produktionen

Idén till utställningen uppkom våren 2011 och det visuella arbetet har pågått sedan 2012.


Under 2017 arbetar projektgruppen med utställningens innehåll, texter, bilder och teknik. Parallellt görs ritningar och detaljplanering. En hemsida och en  presentationsfilm till en Crowdfunding produceras också.
 

För att lyckas öppna utställningen hösten 2020 bör vi ha grepp om finansieringen under våren 2017. Annars finns risk att vi behöver skjuta fram utställningen i tid.


Allt arbete har varit ideellt så här långt...
 

Utställningens planering

2017-2018

 • Fortsatt arbete med innehållet i rummen, texter, bilder, material, teknik och ritningsarbete.
 • Hemsidan.
 • Presentationsfilm.
 • Crowdfunding.
 • Offerter av tillverkning.
 • Ny kostnadasplanering utifrån dessa.


 

2019

 • Texter och översättningar.
 • Tillverkning och beställningar av utställningens alla delar. Hantverk, texter, bilder, skulpturer, installationer, konstruktioner och detaljer.
 • Planering av Dans- och musik arragemang.
 • Teknik och beställningar.
 • Produktion av filmer.
 • Planering av reklam.
 • Inläsningar på olika språk.
 • Ansökningar.

2020

 • Reklamkampanjen påbörjas.
 • Fortsatt tillverkning.
 • Inköp av detaljer.
 • Uppbyggnad på plats
 • Öppnas under hösten 2020.
 • ÖPPNAS och pågår under 3 månader.
 • Utställningen filmas
 • Flyttas!