Utställningen

        en mångkulturell upptäcktsfärd i vår inre värld
 

Utställningen


Själva planen består av ett antal runda rum som är sammankopplade. Varje rum har sitt ämnes-område med innehåll som bildar en del i en helhet och sammanbinder olika kunskaps-områden.


"Människan, naturen och universum
vävs samman av gemensamma principer och lagar."

 

I och mellan rummen skapas innehållsrika, spännande upplevelser samt mötesplatser och rum för reflektion. En mångfald av bilder, symboler och konstuttryck från olika kulturer
och tidsepoker bildar referenser. Digitalguider och kreativ interaktiv teknik är tänkt att leda besökaren genom utställningen. Det kommer att finnas specifika utmaningar och attraktioner för barn och ungdomar. Lysande färgtoner, rostigt järn och ett skimmer av guld ramar in utställningen vars bas är i svart och vitt.

 

Utställningens olika rum:

1.     LIVETS LABYRINT
2.     ANDRA VERKLIGHETER
3.     DRÖMMARNAS VÄRLD
4.     VÅR PSYKOLOGISKA VÄRLD
5.     MÄNNISKAN OCH NATUREN
6.     UPPVAKNANDET
7.     LIVETS TRÄD I OLIKA KULTURER
8.     MÄNNISKAN OCH UNIVERSUM
9.     DUALITETEN
10.   FRIGÖRELSEN
11.   UNDERVÄRLDAR
12.   RESANS MÅL
13.   DET INRE TEMPLET

Hela eller delar av utställningen - där varje kunskapsdel kan utvecklas individuellt - planeras vara flyttbar.

"Människan, naturen och universum vävs samman av gemensamma principer och lagar."