GEOFILOSOFI


Ordet ”filosofi” kommer från det grekiska orden ”Phileo” (kärlek) och Sophia (visdom). Det representerar därmed kärleken till visdomen.
 

Geofilosofi är den universella filosofi som är närvarande i alla delar av världen och i alla forntida kulturer. Det är den universella filosofina av Gea, den gudinna i den grekiska filosofin som representerar Jorden, och som ordet Geo härrör från.
 

Denna filosofi är den vägledande och intuitiva kunskap som finns inneboende i varje människa och som kan få oss att bli medveten om livets mysterier. Det var känt under namnet "GNANA" i den orientaliska yogaundervisningen, "IRFAN"  i den persiska kulturen och "GNOSIS" betecknande kristen och förkristen mystik. Denna kunskap har framträtt i alla storslagna civilisationer sådana som den mesopotamiska, den babyloniska, den egyptiska, den tibetanska, den aztekiska, mayaindianernas, den grekiska etc. Den fortsatte sedan under århundraden, klädd i alkemiska symboler och även under katarernas tid på tretton, fjorton och femtonhundratalet, fram till de dagar när den studerades av den moderna psykoanalysen av lärda personer som Dr. Karl Gustav Jung. När han studerande ett av de codex som påträffades i Nag Hammadi (Mellanöstern) utropade han, fylld av förvåning:
"Min Gud!, Jag har tillbringat hela mitt liv med att försöka förstå det mänskliga psyket och dessa, Gnostikerna, gjorde det för tvåtusen år sedan!"
I Thomasevangeliet, som var en av de texter som påträffades i Nag Hammade, kan man läsa:     "Psyket bär inom sig potentialen att befria oss eller förslava oss".

 

Geofilosofin påstår att det är absurt att söka utanför oss själva vad människan bär inombords. Detta sammanfaller med Jung när han  sa:
                           ”Den som skådar utåt, drömmer. Men den som skådar inåt, vaknar.”

Geofilosofin identifierar sig inte med en specifik religiös ideologi, eftersom den i de trosföreställningar och religioner som finns i hela världen känner igen ett uppriktigt sökande efter sanning samt de väsentliga element som tillhör den eviga filosofin.

Geofilosofin eftersträvar inte att lära någon hur man ska tänka, eftersom den inser att all dogmatism förslavara människan, tvärt om söker den uppmuntra den fria viljan och den kapacitet till reflektion och urskillning som varje person har.

Geofilosofin hävdar att det är mer sannolikt att man hittar visdomen i hjätats stillhet än bland åsikter och teorier i förnuftetes komplicerade labyrint.

 

”Gnosis är en kunskap som eftersträvar att upprätta förmågan att leva
mer medvetet och intelligent inom var och en av oss."

Samael Aun Weor

”I searched for God and found only myself. I searched for myself and found only God."

                                                                                                                                                                                    Sufi proverb