Stöd oss!

       Ju mer hjälp vi får, desto mer kan vi göra!

      Detta är målet:

 
       13 rum - hela utställning med alla rummen -
      3 månader - den tid som utställningen är öppen -
      Filma den - utställningen visas på internet -
      Seminarier och föreläsningar - i relation till utställningen -
      Kulturevenemang - konstnärliga framställningar på scen -
     Flytta och montera på nytt - på en annan plats i världen -
.
         En liten gåva, gör stor förändring!