en mångkulturell upptäcktsfärd i vår inre värld
 

Vilka är vi? Varifrån kommer vi?
Vart är vi på väg?Dessa djupa och eviga frågor är de transcendentala frågeställningar som vi vågar oss på att utforska i denna Geofilosofiska utställning.
 

Utställningen är tänkt att vara en Multikulturell Scen där besökaren har det unika tillfället att utforska den djupa kunskap som olika traditioner i välden har erbjudit mänskligheten, genom deras filosofi, vetenskap, konst och mystik.
 

Den kommer att bjuda oss in på en resa i människans inre världar och i universums dimensioner, genom Livets Träd eller Kabbalas Sefiroter, i sökandet efter själens gåtor. Här kommer besökaren att kunna uppleva och studera forna tiders visdom med hjälp av modern teknik, experiment och vetenskapliga fakta, som kommer att hjälpa oss att överbrygga det gap som i dessa dagar separerar vetenskap och andlighet.

            "Människa känn dig själv och du kommer att lära känna Universum och Gud."

                                                                 Pythagoras

                                                                       

I denna resa kommer vi att upptäcka
 
UNIVERSELL KOHERENS
Universell Koherens innebär att en kosmisk princip kan förklaras och förstås utifrån olika synvinklar. Fysikens lagar kan förklaras genom matematiken, genom geometrin, men kan också avspeglas i människans psykologi och i olika omständigheter som omger den mänskliga existensen. Genom symboler och metaforer kommer Universell Koherens därför att bli själens eviga språk...
 

Vi som har tagit initiativet till denna utställning är medlemmar från AGEAC - Geofilosofiska Föreningen för Antropologiska och Kulturella Studier i Göteborg. Vår intention är att inviga denna utställning i Göteborg, Sverige och därefter bygga upp den igen i städer runt om i världen där det finns andra Geofilsofiska Föreningar.
 

Utställningens planering

2018  Planering och fortsatt arbete med rummen. Detaljritningar. Offerter.
2019  Tillverkning av utställningen. Konstruktioner, Hantverk, texter, teknik, reklam, etc.
2020  Fortsatt tillverkning. Bygga och Öppna utställningen som pågår 3 mån. Filma utställningen.

 


För att kunna förverkliga denna Utställning behöver vi stöd från dig som delar vårt intresse för dessa frågor och som vill bidra till att sprida en djupare kunskap som hjälper människor att orientera sig i livet och som öppnar dörrarna till okända världar, inom och utanför oss själva.


Vi behöver hjälp från dig som anser att det behövs mer kärlek och medkänsla i vår värld, en värld som håller på att gå under på grund av konflikter, krig, girighet, miljöförstöring…

                                           
  HJÄLP OSS GENOM DITT BIDRAG,
             OCH GENOM ATT DELA DENNA INFORMATION MED ANDRA!

Ge ert stöd!

    Kontakt

Dela oss

Donera via knappen i menyn!
En liten gåva förändrar mycket!


 

Ageac - Geofilosofiska föreningen för Antropologiska och Kulturella studier.
 

Dela vår hemsida och information om utställningen med dina vänner!